Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Cynamon należącej do Administratora – Zakład Gastronomiczno-Rozrywkowy Zgrzyt S.C.

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem Serwisu www.pokojecynamon.pl jest Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.c. z siedzibą w Nowy Sącz przy ul. Szurmiaka 25, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
 3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.].
 4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.], administratorem danych jest Operator Serwisu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C. można przeczytać na stronie www.pokojecynamon.pl w zakładce – Ochrona Danych Osobowych

2. GROMADZENIE DANYCH I CEL PRZETWARZANIA

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Gromadzone dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 5. Dane podane w:
  - formularzach kontaktowych [imię, nazwisko, e-mail, telefon,] przetwarzane są w celu należytej obsługi wysłanego zapytania oraz ewentualnej późniejszej realizacji usługi;
 1. Dane gościa hotelowego mogą być przetwarzane w celu wysyłki ogólnej korespondencji w tym życzeń świątecznych czy podziękowań.

3. PRAWA UŻYTKOWANIA I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 1. Użytkownik ma prawo do:
  - dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - skontaktowania się w dowolnym czasie z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator danych wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe,
  - zwrócenia się również do Administratora danych z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 2. Administrator danych zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkowników, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem danych to; e-mail: recepcjacynamon@gmail.com

4. PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych zastrzega sobie, iż może przekazać lub udostępnić dane osobowe użytkowników, których danymi administruje, osobom trzecim w przypadku gdy:

 • użytkownik wyrazi na to zgodę lub
 • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
 • będzie to niezbędne w celu świadczenia usług,
 • będzie to związane z dochodzeniem roszczeń.

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • bezpiecznie przechowywane.

6. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google oraz Facebook.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google czy Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 10. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystywanie plików cookies w celach reklamowych powinny zmienić ustawienia przeglądarki. W przeciwnym wypadku uważa się, że zgoda na wyświetlanie materiałów reklamowych została wyrażona.

7. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.pokojecynamon.pl
Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem  - recepcjacynamon@gmail.com


Polityka cookies
Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. [dalej RODO] informujemy, iż:
1.            Administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Szurmiaka 25, 33-300 Nowy Sącz.
2.            Inspektorem Danych /osobowych jest Janusz  Basiaga , e-mail: zgrzyt@sacz.com.pl
3.            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich, usług gastronomicznych, usług konferencyjnych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usług dla celów podatkowych. Administrator przetwarza także dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa.                  `

4.            Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.   `
 
5.            Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom księgowymi kadrowym, firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
6.            Pani/Pana dane będą przechowywane, w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później; danych pozyskanych w związku z monitoringiem – przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usuwane.
7.            Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt:recepcjacynamon@gmail.com
8.            Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
.
9.          Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub numeru i serii dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednak niezbędny do zawarcia umowy o usługi hotelarskie, usługi konferencyjne, usługi gastronomiczne.
11.          W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez portal rezerwacyjny, biuro podróży, klientów korporacyjnych lub innych pośredników, to informacje na temat zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt: recepcjacynamon@gmail.com
12.          Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.