Powiat Nowosądecki położony jest w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Od południa graniczy z Republiką Słowacką. Jest drugim co do liczby ludności w Małopolsce. Szesnaście sądeckich gmin (Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Stary Sącz i miasto Grybów) zamieszkuje ok. 200 tys. mieszkańców, stanowi to 0,5% mieszkańców Polski. Nowy Sącz to doskonała baza noclegowa (więcej tutaj) i wypadowa do poznania tego regionu kryjącego wiele malowniczych zakątków i miejsc.
Powierzchnia Powiatu wynosi 1550 km2 (tj. 0,49% powierzchni kraju), z czego większość zajmują tereny górskie i wyżynne (pogórza), a także doliny rzeczne Dunajca z jego głównymi dopływami: Popradem i Kamienicą. Rzeki te rozdzielają główne pasma górskie Sądecczyzny - Beskid Sądecki, Beskid Niski i Beskid Wyspowy otaczające Kotlinę Sądecką z Nowym Sączem.
Co warto zobaczyć ?
PARK ETNOGRAFICZNY dążąc do możliwie najwierniejszego odtworzenia dawnej wsi sądeckiej, stara się zaprezentować budownictwo, życie codzienne i inne aspekty wszystkich grup ludności tworzących kulturę Sądecczyzny, pojmowanej jako całość geograficzna, historyczna, gospodarcza i kulturowa.
MIASTECZKO GALICYJSKIE jest filią Sądeckiego Parku Etnograficznego. Rekonstrukcja fragmentu zabudowy małomiasteczkowej obejmuje niewielki plac rynkowy i pierzeje z kilkunastoma domami. Miasteczko przybliża atmosferę małych miasteczek dawnej prowincji monarchii austro-węgierskiej z przełomu XIX i XX wieku..
RYNEK MIASTA NOWY SACZ Centralnym punktem Nowego Sącza jest ogromny rynek. Jego kształt oraz układ urbanistyczny jego okolic pochodzi z czasów lokacji. Łatwo daje się zauważyć charakterystyczną kratkę ulic, która jest znakiem rozpoznawczym miast budowanych na prawie niemieckim. Rynek otaczają niewysokie kamieniczki pochodzące w większości z przełomu XIX i XX wieku. Wcześniejsza zabudowa uległa spaleniu podczas tragicznego pożaru w 1895 roku. Centralnym punktem rynku jest eklektyczny ratusz powstały także po ostatnim pożarze. Obok niego zobaczyć można pozostałości pierwszego ratusza pochodzącego z XV wieku. Nieco dalej rośnie najbardziej rozpoznawalne drzewo w mieście – stary kasztan otoczony niskimi ławeczkami. To jedno z głównych miejsc spotkań w mieście.
ZAMEK RYTERSKI - jego ruiny znajdują się na wzgórzu nad rzeką Poprad w Rytrze. Zamek powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Pełnił wówczas rolę strażnicy granicznej oraz strzegł traktu handlowego wiodącego doliną Popradu.